AGRESYWNI CHŁOPCY

Z badań Bandury, H. Waltersa (1968) wynika, że choć agresywni chłopcy nie byli całkowicie wolni od przeżyć winy, to jednak uczucia te były u nich znacznie słabsze; niż u chłopców z grupy kontrolnej. Dla tych ostatnich chęć uniknięcia prze­życia winy posiadała znaczną siłę motywacyjną skłaniającą do respekto­wania wymagań społecznych, natomiast chłopcy z grupy eksperymentalnej respektowali te wymagania w głównej mierze ze względu na strach przed karą z zewnątrz. Zdaniem wielu autorow (Zawadzki B., 1959; Cleckley H., 1964, McCord W. i McCord J., 1964; Hare R. D., 1970) niemal całkowity brak po­czucia winy jako stanu przejściowego i jako względnie stałej właściwości osobowości występuje u osób psychopatycznych, czyniąc ich tym samym szczególnie opornymi na oddziaływania resocjalizacyjne, tym bardziej, że obawa przed sankcjami z zewnątrz jest u nich znacznie osłabiona.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂