ASPEKT SYTUACJI

Podmiotowy aspekt sytuacji decyduje też w znacznej mierze o sposobie spostrzegania obiektywnej rzeczywistości społeczno-mo- ralnej i prawnej, a więc między innymi o tym, czy podmiot spostrzega swoje otoczenie jako takie, w którym panuje moralny ład łub chaos. Również sytuacje zadaniowe, najbardziej dla człowieka typowe, określane są w znacznej mierze przez to jak będzie on spostrzegał, rozumiał i oceniał obiek­tywne elementy sytuacji. H. Sęk (1980) zwraca więc uwagę, że subiektywny aspekt sytuacji decyduje w dużym stopniu o tym, czy sytuacja nabierze cha­rakteru zadaniowego czy przybierze wyłącznie stymulacyjną postać i czy obiektywne właściwości sytuacji będą miały dla podmiotu charakter normalny, optymalny czy trudny. Autorka podkreśla, że „subiektywny odbiór zmienia następczo cały układ sytuacyjny i wówczas ważną rolę mogą zacząć odgrywać zupełnie nowe bodźce, a te z kolei wpłyną na spostrzeganie” (Sęk H., 1080 s. 11).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)