BADANIA NAD DEPRYWACJĄ

Człowiek wyrzeknie się więc swych wyższych war­tości i dążeń, aby się najeść, napić czy wyspać. Teoria ta ogranicza więc wystę­powanie zachowań moralnie wartościowych do sytuacji pewnego elementar­nego psychicznego i biologicznego komfortu. Istnieje na szczęście wiele przykła­dów podważających uniwersalność tej teorii, wskazujących, że głodni i’spo­niewierani ludzie wyżej sobie cenią godność, lojalność i przyjaźń aniżeli obfity posiłek czy spokojny sen.Badania nad deprywacją sensoryczną, informacyjną, społeczną, prowadzone w warunkach eksperymentalnych lub naturalnych wskazują, że są to sytuacje prowadzące do pejoratywnych zmian w dziedzinie społeczno-moralnej. T. To­maszewski (1975, s. 33) uznaje, że specyficzna deprywacja związana z utratą poczucia sensu własnej działalności, a nawet własnego istnienia stanowi jedną z ważniejszych przyczyn alkoholizmu, narkomanii i chuligaństwa, a nawet prób samobójczych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)