BYCIE SKROMNYM

W rezultacie „ludzie, którzy spostrzegają siebie samych jako niepodobnych do nikogo, którzy cziiją się obcy, nie przynależni, charakteryzują się bardzo skromnym gradientem generalizacji w stosunku do «ja» i u takich ludzi mechanizm hamowania agresji na skutek podobieństwa może nie działać” (Reykowski J., 1977, s. 218). Być może podobieństwo do innych ludzi nie tylko osłabia agresję, ale bokuje i osłabia również inne aspołeczne zachowania, takie jak oszukiwanie czy okra­danie łudzi. Zdaniem Reykowskiego: „dychotomiczny obraz światy za­kłada brak kontynuacji między obiektami należącymi do różnych kate­gorii, a tym samym umożliwia generalizację między «ja» a tymi, któ­rzy należą do kategorii przeciwnej” (oraz) „wyklucza wrażliwość na potrze­by tych, których traktuje się jako niepodobnych” (1976a, s. 62).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)