Kategoria: Przestępczość i moralność

Kasy fiskalne Rybnik – super możliwości

Kupując kasę fiskalną do firmy, liczymy na to, że urządzenie to będzie sprawdzać się w każdej sytuacji, że będzie cechowało się trwałością, solidnością i łatwością obsługi a dodatkowym jego atutem będzie możliwość pracy zarówno w niewielkim punkcie sprzedaży jak i w okresie późniejszym w miarę rozwoju firmy – zapewniała obsługę asortymentu liczącego nawet kilka tysięcy produktów. Dystrybutorzy urządzeń fiskalnych, mający w swojej ofercie kasy fiskalne Rybnik najbardziej cenionych na rynku polskim producentów, firm takich jak Novitus czy Posnet, proponują klientom szereg nowych możliwości sprzedawanych urządzeń. Ich niewielkie rozmiary oraz waga, ergonomiczny kształt oraz możliwość komunikacji z większością urządzeń biurowych które sprawiają, że praca z nimi jest zarówno bardziej efektywna poprzez zastosowanie programowanych przycisków które część pracy wykonają za nas w określonych odstępach czasu (raporty) jak i mniej awaryjna – usterka urządzenia jest sygnalizowana już po kilku sekundach od wystąpienia. Jeżeli więc szukasz produktu z najwyższej półki – zapraszamy do poznania naszej oferty. 

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂

POSTAWY SPOŁECZNO-MORALNE

Postawy można rozpatrywać tak jak T. M. Newcomb, B. H. Turner i Ph. E. Converse (1970) w dwóch aspektach — poznawczym i motywacyjnym. W aspekcie poznawczym „postawa jest układem postrzeżeń wartościujących’V a w aspekcie motywacyjnym „jest pewnym stanem gotowości do pojawienia się motywu , to znaczy „predyspozycją do motywowanego zachowania w od­niesieniu do podmiotu postawy” (Newcomb T. M. i inni, 1970, s. 61). Przez pojęcie motywowanego zachowania rozumieją autorzy „wszelkie formy zacho­wania, dzięki którym dana jednostka usiłuje osiągnąć jakiś cel” , nato- miast „gotowość” — „predyspozycja” oznacza względnie trwałą organizację zachowania , a także organizację takich procesów psychicznych, jak uczenie się, postrzeganie, poznawanie oraz organizację innych postaw .

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂

POJĘCIE POSTAWY I POSTAWY SPOŁECZNO-MORALNEJ

Inaczej mówiąc „postawa jest utrwaloną tendencją do skierowywania własnych dążeń ku czemuś lub do odwracania ich od czegoś” (i) „wyjaśnia ona pewną stałość przejawianego w zachowaniu stosunku wobec różnych zjawisk, rzeczy, osób lub symboli” (Muszyński H., 1978, s. 78).Do podstawowych właściwości postaw należy kierunek postawy oraz. stopień natężenia uczucia. Kierunek postawy to po prostu pozytywne lub negatywne uczucie wobec danego przedrmoHi7które predysponuje jednostkę do zblizama się lub unikania przedmiotu, natomiast „stopień uczuć” (natęże­nie) to „stopnie dobra lub zła, które mogą być przypisywane obiektowi posta­wy” (Newcomb T. M. i inni, 1970, s. 70). Obiekty te analizuje Newcomb z trzech punktów widzenia:postrzeganego zakresu obiektu,stopnia jego centralności, jego społecznego lub pozaspołecznego charakteru.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂

ZAKRES OBIEKTÓW POSTAW

Zakres obiektów postaw, to inaczej liczba i różnorodność przynależnych im elementów czy cech, przy czym osoby i grupy będące najczęściej obiektem postaw społecznych odznaczają się zazwyczaj niezmiernie szerokim wachla­rzem właściwości, tak że powstaje pytanie, czy można mówić o jednej postawie wobec wielowymiarowego obiektu. Newcomb udziela tu, odpowiedzi twier­dzącej, bowiem „przypuszczalnie kształtujemy w sobie pełne znaczenia uogól­nione postawy wobec obiektu, choćby najbardziej złożonego, który poznajemy jako pewien rodzaj całości lub jako jedność, zgodnie z zasadą uogólniania obiektów” (Newcomb T. M. i inni, 1970, s. 74). Możemy więc postrzegać kogoś między innymi jako osobę inteligentną, atrakcyjną fizycznie, egoistyczną i małostkową i „aczkolwiek możemy zajmować postawę wobec każdej z tych cech oddzielnie, to jednak kształtujemy w sobie także postawę wobec osoby jako całości, ponieważ poznajemy ją jako całość”

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂