CENNE UZUPEŁNIENIE

Cennym uzupełnieniem dla tej klasyfikacji jest próba określenia zakresu obowiązywania poszczególnych (uspołecznionych) postaw moralnych i wskazania sytuacji, gdzie postawy te nie muszą lub nawet nie powinny być stosowane. Na przykład postawa tolerancji nie może, zdaniem Muszyńskiego (1974), dotyczyć tych poglądów i zachowań, które godzą w dobro innych ludzi, to znaczy same są nietolerancyjne, a postawa poszanowania własności nie może obowiązywać wobec przypadków ingerowania w prawa własnościowe człowieka, który swą własność wykorzystuje ze szkodą dla innych. Do zagadnienia zakresu obowiązywania (zakresu stosowalności> postaw moralnych przywiązuje się w tej pracy duże znaczenie i wrócimy do niego.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂