CZYNNOŚCI DOCHODZENIOWO- ŚLEDCZE

Nawet wówczas, gdy czynności dochodzeniowo-śled­cze i proces sądowy przebiegają na podstawie zgromadzonego, rzetelnego i wszechstronnego materiału dowodowego, gdy decyzje podejmowane są na podstawie informacji deskryptywnych, nawet wówczas przestępca doświadcza negatywnych przeżyć emocjonalnych i cała ta sytuacja, tak czy inaczej (przy afektywnej lub deskryptywnej orientacji składu sędziowskiego czy organów ści­gania) uaktywnia u niego nastawienie ocenia jące wobec tych, którzy wymierzyli mu karę i przyczynili się do do jej wymierzenia W tej sytuacji spostrzegając osobę sędziego, prokuratora czy milicjanta jako „surowego”, „bezwzględnego” czy „nieobiektywnego” i „niesprawiedliwego”, przestępca, zgodnie z zasadą spójności afektywnej, będzie też skłonny do przypisywania im cech niskiego rygoryzmu moralnego („przekupny”, „nadużywający władzy”, „oszust” itp.), a więc cech pozostających w zgodności afektywnej z już posiadanymi informacjami o tych osobach.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)