DEFEKT POSTAW SPOŁECZNO-MORALNYCH U PRZESTĘPCÓW

Przestępstwo jest nie tylko czynem sprzecznym z normami prawa, ale ęściej jest również sprzeczne z normami moralnymi obowiązującymi ołeczeństwie. Jak dotąd niewiele wykonano badań zmierzających do poznania postaw przestępców wobec otaczającej ich rzeczywistości społecznej, prawnej i moralnej. Na przykład w badaniach A. Szemińskie] i A. Gołąba (1969) nieletni przestępcy deklarowali przeciętnie mniej potępiający stosunek do kradzieży oraz mniej pochwalali czyny zgodne z normą uczciwości niż meprzestępcy, a w badaniach J. Oszmiańczuka (1967, cyt. za: Mika S., 1969) dotyczących akceptacji norm prawnych okazało się, że przestępcy recydywiści wyrażają brak akceptacji tych norm i przejawiają negatywny stosunek do  aparatu sprawiedliwości, co sprawia, że skuteczność karania ich jest niewielka.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)