DOBRZE UZASADNIONA TEZA

Teza ta jest dobrze uzasadniona w teorii akcentuacji, która w odniesieniu do zjawiska stereoty­pów i uprzedzeń podkreśla, że prowadzą one nie tylko do wypaczonego spo­strzegania świata ale, pełnią też funkcję przystosowawczą, bowiem posługiwa­nie się nimi „jest wyrazem podstawowego procesu organizacji poznawczej — generalizowania oczekiwań opartych na dawniejszym doświadczeniu na nowe sytuacje podobne do uprzednio spotykanych” (McDavid J. W., Harari Ił., 1968, s. 178, cyt. za: Wojciszke B., 1978). Również M. Lewicka (1979) pod­kreśla, że afektywna forma orientacji (por. s. 36), która wydawałaby się pry­mitywna i nieadaptacyjna, w pewnych warunkach, wymagających na przy­kład bardzo szybkiej decyzji, okazać się może niezwykle przystosowawcza, twórcza i jedynie słuszna.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)