DOMINUJĄCA ORIENTACJA

Można też powiedzieć, że prawdopodobieństwo podejmowania odwetowych działań będzie większe wówczas, gdy poczucie krzywdy ma charakter gniewny niż wówczas, gdy dominuje w nim uczucie lęku, żalu i nieszczęścia z powodu doznanych strat.Intensywne zaktywizowanie afektywnej komponenty poczucia krzywdy, a także poczucia winy prowadzi niejednokrotnie do tego, że ulega zniekształ­ceniu prawidłowa orientacja w otoczeniu społecznym. W obu wypadkach dominuje orientacja afektywna przy znacznym ograniczeniu orientacji des- kryptywnej (Lewicka M., 1979). Tak więc poczucie krzywdy ułatwia spostrze­ganie informacji, które odpowiadają temu poczuciu — spostrzegane są przede wszystkim informacje o niesprawiedliwym i krzywdzącym traktowaniu własnej osoby, zaś innych ludzi spostrzega się jako tych, którzy są mniej lub bardziej odpowiedzialni za to cierpienie i którzy mogą przysporzyć dal­szych cierpień.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)