DOPUSZCZENIE DO INFORMACJI

Jeśli człowiek dopuszczany jest do jednostronnych, a więc ubogich informacji o świecie, a jego aktywność poznawcza nie jest duża lub jest ograniczana, wówczas powstają sprzyjające okoliczności dla subiektywiz­mu spostrzegania, to znaczy dochodzi do takiej sytuacji, że w jego działaniu większą rolę odgrywają nie tyle obiektywne, co emocjonalne „komunikaty moralne”.W podanym wyżej przykładzie można będzie oczekiwać, że obiektywna informacja o altruistycznym postępku ateisty zostanie odebrana inaczej aniżeli informacja o analogicznym postępku duchownego. Mimo, że wartość obu komunikatów moralnych jest jednakowa i powinny one wiedzę osobnika co do tego, że ludzie o krańcowo różnych przekonaniach światopoglądowych zdolni są do jednakowo wartościowych uczynków, to jednak emocjonalna wartość obu tych komunikatów nie jest jednakowa.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)