DYCHOTOMIZACJA

Dychotomizacja ludzi na „swoich” i „obcych” dokonuje się zdaniem Tajfla na podstawie bardzo różnych, a często zupełnie błahych cech, przy czym zazwy­czaj jest tak, że „my” kojarzy się z tym co dobre, zaś „oni” z tym co gorsze (Tajfel H., 1974, cyt. za: Reykowski J., 1979, s. 141). Zdaniem C. Matusewicza: „negatywną stroną tego zjawiska jest osłabienie motywacyjnej funkcji war­tości skłaniających ludzi do bycia bardziej solidarnymi, do rozciągania wartości danego typu na szersze zespoły ludzkie, a więc z grupy macierzystej na grupę jednorodną, klasę społeczną, naród i całą ludzkość” (Matusewicz C., 1977, s. 740). Inaczej mówiąc negatywnym aspektom podziału „my-oni” jest ograniczenie zakresu stosowalności postaw moralnych do reprezentantów kategorii społecznej „my” i nie obejmowanie tym zakresem kategorii społecznej „oni”.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)