GOTOWOŚĆ DO PRZYJĘCIA POGLĄDU

Pojawia się zatem „gotowość do przyjęcia poglądu, że ofiary [własnych działań — przyp. W. P.] były osobami grzesznymi i zasłużyły na swój los” (Aronson E., 1978, s. 177). Inaczej mówiąc pojawia się skłonność do przyjmowania określonych (obronnych) poglądów na temat rygoryzmu moralnego danej jednostki, poglądów, które są często uogólniane na całą klasę ludzi podobnych do jednostki wzorcowej. Skłonność do generalizacji negatywnych poglądów o moralności innych ludzi wynika choćby z teoretycznych ustaleń K. Obuchowskiego, że „im silniejsza emocja ujemna, tym silniejsza generalizacja” (Obuchowski K., 1970, s. 265), a więc im sil­niejsze zagrożenie dla moralnego obrazu samego siebie, im silniejszy dysonans poznawczy, tym silniejsza tendencja do zgeneralizowanyc-h poglądów o ne­gatywnych właściwościach moralnych określonej klasy ludzi.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)