INNE UZASADNIENIA

Praca F. Heidera (1958), T. M. Newcomba (1968), E. Aronsona (1978) innych dostarczają uzasadnień teoretycznych tego twierdzenia, Jedni autorzy, jak Heider (1958) czy Newcomb (1968) interpretują fakt zależności pomię­dzy podobieństwem a sympatią w kategoriach równowagi poznawczej, nato­miast Aronson (1978, 791) zwraca uwagę, że:lubimy tych, którzy mają podobne poglądy do naszych własnych, po­nieważ działa to jak nagroda — osoba podzielająca nasze poglądy dostarcza nam potwierdzenia ich słuszności, nie lubimy zaś ludzi, którzy się z nami nie zgadzają, ponieważ zagrażają oni poczuciu słuszności naszego stanowiska, co działa jako kara; nie lubimy osoby, która nie zgadza się z naszymi poglądami, dlatego, że identyfikujemy ją jako przynależną do pewnej kategorii osób, które, jak wynika z naszych doświadczeń, są niemiłe, niemoralne lub głupie.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)