ISTOTNE ZNACZENIE

Istotne znaczenie ma charakter tej rozbieżności: najgorzej tolerowana jest rozbieżność powodu­jąca powstanie ujemnej emocji, lub inaczej mówiąc najmniejsza jest tolerancja niezgodności in minus (Łukaszewski , 1974, s. 276 i nast.; Zuber I., 1977). Z teorii tej wynika też, że im silniejsza jest emocja negatywna wywołana przez rozbieżność informacji z modelem, tym mniejsza tolerancja rozbieżności tym silniejsze tendencje do przywracania równowagi poznawczej. Dla roz­patrywanego tutaj poczucia winy i krzywdy ważne jest wreszcie i to, że „mała bardzo duża rozbieżność nie wywołuje lub powoduje zanik aktywności ukie­runkowanej na usunięcie niezgodności, natomiast rozbieżnościom o średniej wielkości towarzyszy obszar aktywności ukierunkowanej na jej zredukowa­nie” (Łukaszewski W., 1974, s. 249).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)