KILKA GRUP CZYNNIKÓW

Można wyróżnić kilka grup czynników określających rozmiar marginesu społecznej tolerancji dla zachowań niezgodnych z normami. Przede wszystkim margines ten nie jest jednakowy dla wszystkich członków danej zbiorowości i nie jest też jednakowy dla wszystkich przejawów „nienormalnego” zachowa­nia, Na przykład z badań nad zjawiskiem konformizmu wynika, że grupa społeczna w większym stopniu toleruje odmienne zachowania i poglądy osób łubianych, cenionych i szanowanych, aniżeli osób mało łubianych i niepopu­larnych (np. Aronson E., 1978.Poza tym od ludzi pełniących pewne role społeczne (kaznodzieja, moralista) wymaga się bardziej rygorystycznego prze­strzegania norm aniżeli od osób związanych z innymi rolami społecznymi (aktnr, piosenkarz), które w społeczności identyfikowane są z postawą nonkonformis­ty czną, „swobodą obyczajów” itd.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)