KONWENCJA TERMINOLOGICZNA

Przyj­mując zaś konwencję terminologiczną H. Muszyńskiego (1978), postawę śpołeczno-moralną określić można jako względnie trwałą tendencję skierowywania własnych dążenku przestrzeganiu lub łamaniu norm moralnych w stosunkach interpersonalnych z ludźmi, albo inaczej mówiąc ku postępowaniu zgodnie (nie­zgodnie) „ze społeczną rolą moralnego członka danej zbiorowości” .Postawy społeczno-moralne są więc postawami wobec tego co „dobre” i tego co „złe”. Jeśli są one adekwatne, czyli pozytywne wobec „do­brych” zachowań zalecanych przez normy, a negatywne wobec zachowań ,,złych”, zabronionych przez normy, można mówić o uspołecznieniu postaw społeczno-moralnych u jednostki. Odpowiednio też, jeśli postawy są negaty­wne wobec „dobrych” zachowań, a pozytywne wobec zachowań „złych”, możemy mówić o asocjałności postaw społeczno-moralnych u jednostki.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)