LOKALIZOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Lokalizowanie odpowie­dzialności u samego siebie lub u innych ludzi zależy w dużym stopniu od czyn­ników społeczno-kulturowych i sytuacyjnych (o sytuacji „rozłożonej odpo­wiedzialności” mowa jest w następnym rozdziale tej pracy), a także od cech osoby potrzebującej naszej pomocy (od cech osoby, która stała się „ofiarą na­szego postępowania) i od takiej cechy osobowości podmiotu, którą S. Schwartz (1976) określał jako „przypisywanie sobie odpowiedzialności”, a następnie (cyt. za: Reykowski J., 1979, s. 337) jako „zaprzeczanie odpowiedzialności”. {Mówiąc o poczuciu krzywdy wzmiankowaliśmy, że być może tendencja do negowania własnej o d p o w i e dz i a 1 no ś c i wiąże się z tzw. poczuciem kontroli zewnętrznej).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)