MECHANIZMY UTRZYMUJĄCE

Z drugiej strony mechanizm utrzymujący stałość doświadczenia moralnego pozwala jednostce na osiągnięcie pewnej autonomii w stosunku do zmieniają­cych się zdarzeń i sytuacji społecznych. Rzecz jasna, że jednemu autonomia ta pomoże zachować przysłowiową wiarę w człowieka, w jego uczciwość, lo­jalność, dobroć, bowiem posiada on taką „masę apercepcyjną”, natomiast inny będzie miał znaczne trudności z przyswojeniem sobie oczywistego faktu, że określona(e) osoba(y) czy grupa ludzi to uczciwi obywatele, ponieważ jego „masa apercepcyjna” dotycząca etyki innych ludzi zawiera treści antyspo­łeczne. W świetle teorii dysonansu poznawczego należałoby tu powiedzieć, że jeśli jednostka spotyka się z takimi faktami moralnymi, które sprzeczne są z jej dotychczasową wiedzą, wówczas dokonywać będzie takich wewnętrz­nych manipulacji poznawczych owych faktów, aby zgadzały się lub przynaj­mniej nie były sprzeczne z tą wiedzą (por. Malewski A., 1964), a więc dociera­jącym do niej faktom nadawała będzie własny sens, własne znaczenie lub też może ich w ogóle nie przyjąć do swego doświadczenia (wyparcie).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)