MIMO WIELKIEJ LICZBY BADAŃ

Mimo wielkiej liczby badań potwierdzających związek sympatii i po­dobieństwa, nadal nie bardzo wiadomo jakie właściwości ludzi są szcze­gólnie ważne jako przedmiot owego podobieństwa. Zwraca na to uwagę M. Lis-Turlejska (1977, s. 5) pisząc, że „wśród cech, które uwzględniono w cyto­wanych badaniach [Byrne’a i Bonneya — przyp. W. P.] brakuje wielu ważnych zmiennych psychologicznych, a możliwość wyjaśnienia na gruncie psychologii zjawisk związanych z sympatią, przyjaźnią i miłością jest jeszcze odległa”. Pewne próby ustalenia hierarchii ważności cech spostrzeganych jako po­dobne zostały już wprawdzie podjęte, ale daleko jeszcze do ich zakoń­czenia.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)