MNOGOŚĆ NORM MORALNYCH

Z uwagi na mnogość norm moralnych (nie kłam, nie zabijaj, nie kradnij itd.) i w związku z tym wielość indywidualnych postaw moralnych (postawa wobec kłamstwa, wobec kradzieży itd.) powstaje też pytanie o współzależność po­szczególnych postaw między sobąTezy~źatem określona postawa wobec jednej normy moralnej idzie w parze z taką samą postawą wobec innej normy (norm), a więc, czy na przykład potępianiu kradzieży towarzyszy też postawa potę­piająca kłamstwo, mściwość, czy też jest tak, że pozytywna postawa wobec kradzieży znajduje się „obok” postaw uspołecznionych w odniesieniu do in­nych norm. Trudno tu przyjąć jakieś jednoznaczne stanowisko. A. Lewicki (1969, s. 404) skłonny jest na przykład sądzić, że asocjalność typowego prze­stępcy ma raczej charakter globalny i obejmuje większość norm; przestępca jest więc agresywny, złośliwy, obojętny na kłopoty innych, kłamliwy itd.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)