NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA

Najważniejszymi kryteriami są własne standardy stanów idealnych oraz osiągnięcia innych ludzi w danym typie działalności czy też w dziedzinie posiadanych właściwości, przy czym oba rodzaje samoocen nie muszą być ze sobą zgodne (Reykowski J., 1975, s. 714). Ocena samego siebie, która opiera się na porównaniu swych rzeczywis­tych właściwości i osiągnięć ze stawianymi sobie wymaganiami i właściwościami idealnymi mówi o poziomie samoakceptacji jednostki. Zwracaliśmy już uwagę, że poziom samoakceptacji wyznacza stopień zrównoważenia emocjonalnego człowieka, ale odgrywa też znaczną rolę w spostrzeganiu innych ludzi jako podobnych lub niepodobnych do siebie i że obie te zmienne psychologiczne (samoakceptacja i podobieństwo) wpływają na stopień prospołecznego lub egocentrycznego ustosunkowania się do ludzi.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)