NARUSZANIE NORM

Będą więc naruszać normy społeczne,, popełniać wykroczenia i przestępstwa, dopuszczać się czynów agresywnych lub choćby wyobrażać sobie agresję i jej skutki (Reykowski J., 1977; Gawęc­ka H., Poznaniak W , 1979). Stąd też psychopatyczni przestępcy, których cechuje szczególnie niski stopień aktywacji i z tej racji potrzebują silnej i zróżni­cowanej stymulacji, będą, w celu osiągnięcia optimum pobudzenia, poszukiwać stymulacji o charakterze antyspołecznym, ponieważ takie są też ich standardy postępowania.Szczególne znaczenie dla funkcjonowania moralnego człowieka odgrywa to,, czy znajduje się on w sytuacji normalnej zapewniającej mu poczucie bez­pieczeństwa, czy też znajduje się w sytuacji zagrożenia. Są to sytuacje zagro- żające .„własnemu ja”, a więc sytuacje sygnalizujące możliwość uszkodzenia lub utraty zdrowia, życia, własności, samooceny, poglądów, uprawnień i innych cenionych wartości .

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)