NARUSZENIE STANDARDÓW SPOŁECZNO-MORALNYCH

Poczucie winy i poczucie krzywdy to ważne psychologiczne mechanizmy 0ulujące społeczno-moralnym postępowaniem człowieka, motywujące do jakościowo różnych stylów zachowania się. Oba poczucia rozumieć można jako przejściowy albo procesualny (Frączek A. i inni, 1979) stan podmiotu lub jako względnie stały składnik jego osobowości. Poczucie winy w rozumieniu przejściowego stanu podmiotu pojawia się w następstwie naruszenia przez człowieka zinternalizowanej zasady (normy) postępowania i posiada silną komponentę afektywną i motywacyjną (Kofta M., Brzeziński J., Ignaczuk M., 1977). Na komponentę afektywną składa się przykry dla człowieka stan emocjo­nalny polegający na zachwianiu poczucia własnej wartości, natomiast kom­ponenta motywacyjna tego poczucia polega na oskarżaniu i obwinianiu samego siebie i wymierzaniu sobie kar psychologicznych, społecznych, a niekiedy na­wet fizycznych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)