NARUSZENIE STANDARDU MORALNEGO

Naruszenie standardu moralnego aktywizacja poczucia winy może również uruchomić szereg psychologicz­nych mechanizmów obronnych prowadzących zarówno do zakłóceń w odbiorze informacji moralnych jak, i do zakłóceń w ich przetwarzaniu (por. punkt. 2). Jest prawdopodobne, że bardzo wysoki poziom poczucia winy tak silnie angażuje jednostkę na ochronę i zabezpieczenie „własnego ja”, że łatwiej wówczas dojdzie do uruchomienia mechanizmów obronnych niż do podej­mowania skutecznych i trudniejszych prób naprawienia, wyrządzonego przez siebie zła. Bardzo silne poczucie winy może więc prowadzić nie tylko do czyn­ności altruistycznych, ale powodować tak znaczny wzrost egocentryzmu, przy którym uwaga jednostki skupiona jest nie tyle na cudzym nieszczęściu, ale raczej na samym sobie, a dokładniej mówiąc na przywróceniu pozytywnej samooceny i to jedynie poprzez stosowanie wewnętrznych manipulacji poznaw­czych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)