NIERACJONALNE POCZUCIE WINY

Natomiast nieracjonalne poczucie winy nie spełnia tych warunków, „nie odpowiada zaistniałym sytuacjom (…), pozbawia człowieka przyjemności, jest źródłem wielu zaburzeń psychicznych, nie spełniając przy tym żadnej pożytecznej roli w życiu człowieka” (Kulczycki M., 1964, s. 7), a nawet dostarcza mu oraz otoczeniu licznych cierpień. Analogicznie jest z po­czuciem krzywdy, które będzie racjonalne jeśli powstaje w wyniku obiektyw­nego spostrzegania cudzej wrogości i niesprawiedliwości przynoszących fizycz­ne lub moralne szkody spostrzegającemu podmiotowi; będzie natomiast nie­racjonalne, gdy wypływa jedynie z subiektywnego, projekcyjnego spostrzega­nia otoczenia, któremu przypisuje się własne niedostatki, wrogość czy nie­sprawiedliwość .

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)