NORMY DOTYCZĄCE WARTOŚCI

Ponieważ normy moralne dotyczą wartości, jaką dane zachowanie ma dla społeczeństwa jako całości i dla poszczególnych jego członków, zachowania zgodne z normami można nazwać „uspołecznionymi”, natomiast niezgodne „asocjalnymi” lub „aspołecznymi” (Lewicki A., 1969). Zachowanie jednostki jest moralnie dobre (uspołecznione) lub złe (asocjalne) tylko z punktu widzenia jego zgodności z określonymi normami obowiązującymi w społeczeństwie jako całości, przynajmniej teoretycznie, bo „robocza” moralność przedstawiać się może bardzo rozmaicie, nawet u tzw. uczciwych ludzi. Z powyższych uwag wynika, że postawy społeczno-moralne, (postawy s-m) można określić jako po­stawy wobec zachowań i ich skutków, jakie w danych okolicznościach wywo­łują, objętych nakazami i zakazami normatywnymi, oraz wtórnie, postawy wobec ludzi (także wobec samego siebie), którzy tak się zachowują.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)