OBA MECHANIZMY

Oba mechanizmy prospołeczności (podobieństwo i sympatia) mogą więc być od siebie niezależne lub też jeden (podobieństwo) aktywizuje drugi (sympatię) motywując do prospołeczności. W literaturze zgromadzono już wiele danych empirycznych o zależności sympatii wobec danego człowieka od spostrzeganego podobieństwa do niego. Wykazano więc, że istnieje związek między sympatią a spostrzeganym podobieństwem w zakresie poglądów, war­tości, cech osobowości (Byrne D., 1969), a także cech demograficznych i spo­łecznych (Bonney M. E., 1946). Z danych empirycznych zebranych przede wszystkim przez Byme’a (1969) i jego współpracowników wynika, że jeśli danej osobie wiemy tylko tyle, że ma ona określone poglądy w danej sprawie, to im bardziej jej poglądy są podobne do naszych, tym większą czujemy do niej sympatię.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)