OBRAZ PSYCHOLOGICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI

Z kolei badania E. Andrzejczyk (1976, cyt. za: Reykowski J., 1979) wyka­zały, że w porównaniu do grupy kontrolnej młodzi przestępcy mniej jasno i mniej dokładnie dostrzegają potrzeby innych ludzi, zaś najsłabiej dostrzegają potrzeby związane ze stosunkami interpersonalnymi, a zwłaszcza potrzeby osób identyfikowanych jako nieprzynależnych do własnej grupy społecznej. Z badań tych wynika, że osoby, które nie uwzględniają w swoim postępowaniu wyma­gań i interesów społeczności (przestępcy) mają upośledzoną zdolność dostrze­gania cudzych potrzeb. Komentując ów wynik, J. Reykowski (1979, s. 311) wskazuje, że: obraz psychologicznych właściwości człowieka jest u przestępców go­rzej sprecyzowany i mniej ustabilizowany, podstawowym procesem przy rozpoznawaniu potrzeb jest u przestępców odniesienie do siebie i gdy jest ono trudne, orientacja w cudzych potrzebach jest znacznie słabsza.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)