ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZACHOWANIE

Inaczej mówiąc odpowiedzialność za własne postępowanie przerzuca się na innych ludzi, to znaczy uznaje się, że zachowanie to jest reakcją na cuc’ ze nieprawości. Nasuwa się w ten sposób sugestia, do której powrócimy na dłużej w następnym paragrafie, że poczucie krzywdy wyzwalające gotowość do nego­wania własnej odpowiedzialności wiąże się w pewien sposób z tzw. poczuciem kontroli zewnętrznej, a więc uznaniem, że wynik własnej działalności pozostaje poza kontrolą podmiotu i zależy od innych ludzi czy też okoliczności zewnę­trznych. Również i poczucie winy, szczególnie gdy jest silnie zaktywizowane i trwa przez długi okres, prowadzi do wadliwej orientacji w otoczeniu społecznym.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)