OPARCIE NA ZAŁOŻENIACH TEORII POZNAWCZYCH

Natomiast M. Lis-Turlejska (1977) przeprowdziła interesujące badania opierające się na założeniach tzw. teorii poznawczych, które obraz świata jednostki (jej „strukturę poznawczą”) rozpatrują z punktu widzenia charakterystyki treściowej jego elementów oraz właściwości funkcjo­nalnych i strukturalnych (Fiedler F. E., 1967; Kelley G. A., 1955; Witkin H. A., 1954; Rokeach M., 1960; cyt. za: M. Lis-Turlejska, 1977). Zgodnie z przyjęty­mi hipotezami w badaniach tych stwierdzono, że osoby przyjaźniące się są do siebie podobne zarówno pod względem treściowych (treść tzw. „konstruktów osobistych” Kelleya) i formalnych (stopień złożoności poznawczej) włas­ności struktur poznawczych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂