POCZUCIE WINY, KRZYWDY I OCENA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Mieliśmy okazję zasygnalizować, że procesy emo­cjonalne jednostki, a przede wszystkim stopień aktywacji oraz jakość emocji, to znaczy ich znak, wpływają modyfikująco zarówno na ustosunkowanie się do rzeczywistości społeczno-moralnej jak i na odbiór i interpretację tej rzeczy­wistości. Zwróciliśmy uwagę, że emocje o znaku ujemnym sprzyjają ego­centrycznej percepcji otoczenia na skutek nastawienia się jednostki na obronę „własnego ja”, że emocje te (względnie trwałe lub przejściowe) bywają przy­czyną obronnego zniekształcania obrazu otoczenia społecznego torując drogę procesom percepcyjnym, których treść jest zgodna z treścią emocji. Obecnie skoncentrujemy uwagę na dwóch kategoriach uczuć o znaku ujemnym — po­czuciu winy i poczuciu krzywdy, spełniających istotną rolę regulacyjną w społeczno-moralnym funkcjonowaniu człowieka i które, jak sądzimy, przebiegają inaczej u przestępców i u tzw. zwykłych ludzi.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)