POCZUCIE WINY, KRZYWDY I OCENA ODPOWIEDZIALNOŚCI U PRZESTĘPCÓW

Defekt afektywnej i motywacyjnej komponenty poczucia winy jest jednym, choć nie jedynym, czynnikiem psychologicznym odpowiedzialnym za łamanie norm społeczno-prawnych i moralnych. Defekt ten nie tylko pozbawia jed­nostkę jednego z ważniejszych mechanizmów czynności prospołecznych altruistycznych, ale przede wszystkim ułatwia jej łamanie obowiązujących w społeczeństwie standardów. Jak podaje Kosewski: „zagrożenie karą <<od wewnątrz)) przez poczucie winy u sporej części przestępców nie działa jako hamulec, ponieważ odrzucenie przez nich wartości społecznych i identy­fikacja z podkulturą przestępczą stwarza system wartości, które umożliwiają takiemu osobnikowi traktowanie czynu przestępnego jako zachowania, jeśli nie pożądanego, to w każdym razie zgodnego z normami własnego środowiska lub grupy odniesienia” (Kosewski M., 1977, s. 200).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)