POCZYNIONE UWAGI

Istnieje więc przypuszczalnie związek między słabością kontroli wewnętrznej (samokontroli) u przestępców a przekonaniem o  zewnętrznym jej umiejscowieniu (por. M. Kofta 1979, s. 102 i nast.).Poczynione wagi wskazujące, że u przestępców występuje defekt poczucia winy, wyeksponowane poczucie krzywdy oraz przypisywanie odpowiedzialności za dokonanie czynu przestępnego innym ludziom i okolicz­nościom zewnętrznym, nie mają oczywiście charakteru twierdzeń ostatecznych. Uwagi te nawiązują do pewnych koncepcji teoretycznych, w ramach których interesujące nas zjawiska psychologiczne mogą być lokalizowane oraz pokazują niektóre ustalenia empiryczne zawarte w literaturze dotyczącej tej problema­tyki. Stanowią one tym samym podstawę do wyprowadzenia własnych hipotez badawczych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)