PODOBNE UJĘCIE ZAGADNIENIA

Podobnie ujmuje to zagad­nienie A. Kępiński pisząc, że „poczucie krzywdy różni się od poczucia winy biakiem akceptacji wyroku otoczenia” i „u podłoża poczucia winy i poczucia krzywdy tkwi dążenie do sprawiedliwości, w jednym przypadku wyrok ak­ceptuje się, w drugim zaś z nim się walczy” (Kępiński A., 1972, s. 87).Poczucie winy i poczucie krzywdy wyznaczają nie tylko odmienny stosunek do sankcji karnych będących konsekwencją przekroczenia norm. Mówiliśmy już, że skuteczne działania odwetowe motywowane poczuciem krzywdy budzą u jednostki na ogoł pozytywne stany emocjonalne. Natomiast popełnienie czynu nieetycznego przy wysokim poczuciu winy (np. wskutek silnego pobudzenia emocjonalnego) nie tylko aktywizuje afektywną komponentę tego elementu osobowości, ale przede wszystkim silnie motywuje do podejmowania rozmai­tych, symbolicznych lub rzeczywistych, działań obronnych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)