PODZIAŁ SYTUACJI

Sytuacje te można również podzielić tak, jak robi to H. Sękowa (1980, s. 12) na: sytuacje społeczne tj. takie, w których podmiot pozostaje w określonych bezpośrednich lub pośrednich stosunkach z realnym człowiekiem, grupą I dzi albo z ich obrazami i symbolami,sytuacje biologiczne, wśród których przeważają układy bodźców ze środo wiska biologicznego,sytuacje przedmiotowe gdzie, wśród elementów otoczenia przeważają przedmioty i rzeczy.Podmiotowy (subiektywny) aspekt sytuacji psychologicznej oznacza, że jest to zawsze sytuacja określonego człowieka, który w swoisty dla siebie sposób odbiera jej właściwości obiektywne. Od aktualnej motywacji człowieka, jego doświadczenia, nastawień emocjonalnych zależy więc proces rozpoznania obiektywnych sytuacji, przypisywania im określonych znaczeń, czy wreszcie pomyślne lub niepomyślne dla podmiotu właściwości sytuacji (Tomaszewski T., 19/5, Sęk H., 1980).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)