POGLĄDY WOBEC RYGORYZMU MORALNEGO INNYCH LUDZI A ZJAWISKO PROJEKCJI

Proces odzwierciedlania i interpretacji moralnego ładu panującego w spo­łeczeństwie może ulegać nawet znacznym zniekształceniom na skutek pro- jekcyjnego spostrzegania zachodzących w otoczeniu zjawisk moralnych i osób, które są w nie uwikłane. Chodzi tu o najszerzej rozumiany mechanizm projekcyjnego spostrzegania świata, który utrzymuje stałość doświadczenia jednostki (Lewicki A., 1969, s. 100), to znaczy mimo zmieniających się obiek­tywnych warunków w otoczeniu jednostki stawia ona opór przyjmowaniu nowych informacji, które wymagałyby zmiany jej dotychczasowego doświad­czenia. Mechanizm utrzymujący stałość doświadczenia opisany został jeszcze przez Wundta zwracającego uwagę na to, że jednostka dokonuje interpretacji (apercepcji) spostrzeganych bodźców z punktu widzenia posiadanego doświad­czenia, czyli tzw. masy apercepcyjnej, która zmieniając percepcję w aper- cepcję umożliwia asymilację określonych bodźców do posiadanego już doświad­czenia czyli owej masy apercepcyjnej (Lewicki A., 1969, s. 101).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)