POGLĄDY WOBEC RYGORYZMU MORALNEGO SPOŁECZEŃSTWA

Inaczej mówiąc, o ile postawy moralne mówią o tym, czy jednostka sama uznaje za naganne lub za dopuszczalne okradanie np. własnej rodziny, to poglądy wobec rygoryzmu moralnego własnej rodziny mówią o tym, że jed­nostka uznaje (nie uznaje) iż członkowie jej własnej rodziny dokonują kra­dzieży cudzego mienia. Przez poglądy wobec rygoryzmu moralnego poszcze­gólnych ludzi, grup społecznych i społeczeństwa rozumieć , poglądy, przekonania i wyobrażenia na temat przestrzegania norm moralnych w spo­łeczeństwie albo inaczej mówiąc „system przeświadczeń na temat moralnego v porządku panującego w społeczeństwie” (Reykowski J., 1970, s. 226). Chodzi tutaj o ten aspekt świadomości moralnej człowieka, który wchodzi w skład wiedzy o przestrzeganiu norm przez innych ludzi. Jest to więc orientacja co do tego „w jakim stopniu i dlaczego ludzie postępują zgodnie [lub niezgodnie przvp. W. P.] z normami niezależnie od tego co mówią na ten temat”.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)