POJĘCIE I RODZAJE SYTUACJI

Sytuacja dostar­cza człowiekowi określonych bodźców, które na niego oddziałują, to znaczy spełnia funkcję stymulacyjną zależną zarówno od wrażliwości sensorycznej, reaktywności i wykształconych nawyków, jak i od fizycznych cech otoczenia. Wiadomo, że każdy organizm wymaga optymalnego dla siebie poziomu stymulacji, a zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu i rozwoju pojawiają się wówczas, gdy stymulacja odbiega w górę lub w dół od poziomu optymalnego w zakresie siły, zmienności, złożoności, różnorodności, liczebności, czy stopnia zorganizowania poszczególnych elementów. Bodźce z otoczenia stymulują człowieka zarówno w sposób niespecyficzny, tzn. oddziałują na jego poziom aktywacji, jak i w sposób specyficzny wywołując określone reakcje organizmu.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)