POJĘCIE POSTAWY I POSTAWY SPOŁECZNO-MORALNEJ

Inaczej mówiąc „postawa jest utrwaloną tendencją do skierowywania własnych dążeń ku czemuś lub do odwracania ich od czegoś” (i) „wyjaśnia ona pewną stałość przejawianego w zachowaniu stosunku wobec różnych zjawisk, rzeczy, osób lub symboli” (Muszyński H., 1978, s. 78).Do podstawowych właściwości postaw należy kierunek postawy oraz. stopień natężenia uczucia. Kierunek postawy to po prostu pozytywne lub negatywne uczucie wobec danego przedrmoHi7które predysponuje jednostkę do zblizama się lub unikania przedmiotu, natomiast „stopień uczuć” (natęże­nie) to „stopnie dobra lub zła, które mogą być przypisywane obiektowi posta­wy” (Newcomb T. M. i inni, 1970, s. 70). Obiekty te analizuje Newcomb z trzech punktów widzenia:postrzeganego zakresu obiektu,stopnia jego centralności, jego społecznego lub pozaspołecznego charakteru.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)