POSTAWY SPOŁECZNO-MORALNE

Postawy można rozpatrywać tak jak T. M. Newcomb, B. H. Turner i Ph. E. Converse (1970) w dwóch aspektach — poznawczym i motywacyjnym. W aspekcie poznawczym „postawa jest układem postrzeżeń wartościujących’V a w aspekcie motywacyjnym „jest pewnym stanem gotowości do pojawienia się motywu , to znaczy „predyspozycją do motywowanego zachowania w od­niesieniu do podmiotu postawy” (Newcomb T. M. i inni, 1970, s. 61). Przez pojęcie motywowanego zachowania rozumieją autorzy „wszelkie formy zacho­wania, dzięki którym dana jednostka usiłuje osiągnąć jakiś cel” , nato- miast „gotowość” — „predyspozycja” oznacza względnie trwałą organizację zachowania , a także organizację takich procesów psychicznych, jak uczenie się, postrzeganie, poznawanie oraz organizację innych postaw .

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)