POZNAWCZA APERCEPCJA

Poznawcza apercepcja polega na tym, że człowiek przetwarza dochodzące do niego sygnały z nie znanej mu sytuacji w taki sposób „aby stały się one dla niego sensowne, aby mógł je włączyć w odpowiednie ogniwo systemu posiada­nego doświadczenia”, przy czym projekcja poznawcza zależy także „od zakre­su wiedzy o innych ludziach i zjawiskach społecznych” (Sęk H., 1980, s. 44). Projekcja ta pełni też ważną rolę przystosowawczą, szczególnie w nowych, nie znanych jednostce sytuacjach społecznych. Dzięki poznawczej aperce­pcji jednostka nie musi się czuć zagubiona w nowym otoczeniu, bowiem posiadane doświadczenie o sytuacjach podobnych umożliwia optymalną w tych warunkach identyfikację i kategoryzację tej nowej sytuacji.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)