PROJEKCJA POZNAWCZA

Projekcją poznawcza występująca w dziedzinie interesujących nas zjawisk społeczno-łńoralnych oznacza, że dotychczasowa wiedza o przestrzeganiu norm moralnych przez ludzi i przez samego siebie ukierunkowuje recepcję i interpretację nowych informacji o funkcjonowaniu moralnym innych (nie­znanych) osób i grup społecznych, oraz że im uboższa i jednostronna jest owa wiedza tym bardziej jednostronne będą próby usensownienia owych komuni­katów moralnych i tym większe prawdopodobieństwo dokonywania naiwnych i prvmitywnych generalizacji. Tak więc doświadczenie związane z socjalizacją dokonującą się w obrębie podkultury przestępczej i podkultury zakładu popraw­czego czy karnego, w odniesieniu do osobnika, który już wielokrotnie łamał obowiązujący porządek społeczno-prawny i moralny, może przyczynić się do jednostronnej — antyspołecznej recepcji i interpretacji nowych zjawisk spo­łeczno-moralnych i (nowych) łudzi w nie uwikłanych oraz do dokonania genera­lizacji odnośnie do powszechności łamania norm etycznych w społeczeństwie.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)