PRZEDSTAWIENIE CZYNNIKÓW

Gdy przechodzi do przedstawiania procesu sądowego i pobytu w więzieniu następuje kontrastujący z poprzednimi cytatami patetyczny opis swego nieszczęścia i krzywdy: „szkoda, że nie było na tej sali sądowej jakiegoś Leonarda, Rafaela czy Michała Anioła — stworzy­liby na pewno jedno arcydzieło więcej mając na wzór skondensowaną kwint­esencję nieszczęścia”. W ten sposób odpowiedzialność własna za popełniony czyn staje się znikoma, a nawet zupełnie nieistotna wobec ogromu krzywdy i własnego nieszczęścia.Przerzucanie odpowiedzialności za fakt popełnienia przestępstwa na rozmaitych ludzi z otoczenia społecznego, a także na „zbieg okoliczności”, „fatum”, „zły los”, „nieszczęśliwe dzieciństwo” czy „warunki ustrojowe”, nasuwają podejrzenie, że spostrzeganie przyczynowego związku między za- zachowaniem (przestępnym) a jego uwarunkowaniami i następstwami wska­zuje na obecność u nich tzw. poczucia kontroli zewnętrznej, które charaktery­zuje się tym, że wynik własnej działalności spostrzega się jako pozostający poza własną kontrolą, jako zależny od czegoś na co nie ma się wpływu, zależny od czynników zewnętrznych, sytuacyjnych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)