PRZESTĘPCA JAKO CZŁONEK SPOŁECZEŃSTWA

Przestępcy są jednak również członkami społeczeństwa i dlatego można mówić, że ich uspołecznienie mieści się w gra­nicach ogólnospołecznego marginesu tolerancji, lub też mają oni postawy społe­czno-moralne gorsze, polegające na zbyt wąskim zakresie stosowalności. Wydaje się, że miarą postępu resocjalizacji może być i to, czy poszerza się zakres stoso­walności postaw obejmując osoby i sytuacje społeczne pozostające dotąd poza tym zakresem, czy też pod wpływem nieudanej resocjalizacji zakres ten coraz bardziej się kurczy, tak że wskazuje się na coraz więcej osób i sytuacji spo­łecznych, gdzie normy moralne nie obowiązują.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)