PRZEŻYWANIE NEGATYWNYCH STANÓW EMOCJONALNYCH

Inaczej mó­wiąc jest to dyspozycja do przeżywania negatywnych stanów emocjonalnych w stosunku do określonej osoby (osób, instytucji) z powodu poniesionych od niej (od nich) rzeczywistych lub wyobrażeniowych strat i szkód oraz dyspozycja do podejmowania działań mających na celu przywrócenie stanu równowagi pomiędzy pokrzywdzonym i krzywdzicielem, stanu równowagi w obrębie zasady sprawiedliwości wchodzącej w skład struktury „ja” pokrzywdzonego.Można też mówić, że oba poczucia są mniej łub bardziej racjonalne lub nieracjonalne. Z racjonalnym poczuciem winy będziemy mieć do czynienia tam, gclzie jest ono reakcją (lub względnie stałą dyspozycją do takiego reago­wania) na rzeczywiste przekroczenie standardów moralnych, to znacz}- jest wskaźnikiem realnego, obiektywnego odzwierciedlenia własnego postępowania i realnego odzwierciedlenia krzywdy poniesionej przez otoczenie w wyniku tego postępowania.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)