PRZYPISYWANIE LUDZIOM POZYTYWNYCH CECH

Przypisywanie ludziom nazbyt dużej liczby cechy pozy­tywnych („efekt Polyanny”) czy też nadmiernej liczby cech negatywnych („efekt diabelski”) jest obiektywnie nieuzasadnione, ponieważ generaliz&cja ta odbywa się na podstawie posiadania jednostkowych informacji o zaletach lub wadach danego człowieka. „Efekt diabelski” i „zjawisko Polyanny” wiążą się z szerszym zaga­dnieniem modelu procesów orientacyjnych człowieka. Model ten zakłada, że podmiot przyjmuje wobec otoczenia nastawienie na ocenę lub (i) na­stawienie na diagnozę (Jones E.E. i Thibaut J. W., 1958), co wiąże się z tym, że w procesie orientacji pobierane są informacje obiektywne (opi­sowe, deskryptywne) oraz informacje o wartościach, nazywane też informacja­mi afektywnymi. M. Lewicka (1979) zwraca uwagę, że orientacja deskryp- tywna powstrzymuje podmiot przed jednoznaczną oceną innych, pozwala lepiej wnikać w ich właściwości i programować swoje działania dopiero na pod­stawie rzetelnej, wszechstronnej i obiektywnej wiedzy o nich; działania te mogą być wówczas przemyślane i racjonalne

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)