RESPEKTOWANIE STANDARDU

Zaś respektowanie standardu prowadzi z kolei do określonych zysków psychologicznych (moralnych) wystę­pujących pod postacią poczucia własnej dobroci, poczucia prawości, wzmożo­nego szacunku dla siebie itp. (Schwartz S., 1976). Poczucie winy w rozumie­niu względnie stałego składnika osobowości,,można określić jako taki składnik (lub aspekt) mechanizmu osobowości, który decyduje o częstości pojawiania się, natężeniu i czasie zalegania poczucia winy jako przejściowego stanu pod­miotu” (Kofta M., Brzeziński J., Ignaczak M., 1977).Poczucie krzywdy w rozumieniu przejściowego stanu podmiotu pojawia się w następstwie wyrządzenia podmiotowi szkód moralnych, fizycznych lub materialnych, które — jego zdaniem — spotykają go bezprawnie, niezasłużenie lub też które są nieproporcjonalne do własnych wykroczeń i przewinień.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)