ROZBIEŻNOŚĆ POSTĘPOWAŃ

U jednostki dostrzegającej rozbieżność między swym nieetycznym postępowaniem i nie­etycznymi właściwościami a standardami „ja-moralnego” lub właściwościami moralnymi innych ludzi (szczególnie osób dla niej znaczących) może wprawdzie dojść do pobudzenia poczucia winy i gotowości do kontrolowania własny ch działań antyspołecznych (szerzej traktuje o tym następny rozdział pracy), ale może też u niej powstać poczucie zagrożenia własnej wartości czy też obawa przed sankcjami społecznymi. Pojawić się wówczas mogą egocentryczne ten­dencje obronne, chroniące moralny obraz samego siebie przed utratą stanu optymalnej równowagi poznawczej (Jarymowicz H., Rogala J., 1976).

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)