ROZWÓJ SUMIENIA

Analizując poglądy R. Searsa i jego współpracowników oraz M. Golda na skuteczność karania, S. Mika (1969, s. 93 – 108) zwraca uwagę, że: kary prowadzące do przyspieszenia rozwoju sumienia związane są z miłością, a dokładniej z wycofaniem miłości, natomiast opóźniają lub nawet zupełnie hamują rozwój sumienia kary mającę charakter przedmiotowy; rozwojowi sumienia sprzyja stosowanie przez rodziców tzw. kar wew­nętrznych, które znajdują się wewnątrz wychowanka i są rezultatem interna­lizacji czynników kontrolujących, czego następstwem jest wytworzenie się u dziecka przekonania, że źródło karania znajduje się w nim samym i że jeśli przekroczyło pewne normy, to samo powinno się za to przewinienie ukarać. Opóźniają i hamują rozwój sumienia tzw. kary zewnętrzne pochodzące z zew­nątrz wychowanka, to znaczy takie, których źródłem są jego rodzice i wycho­wawcy, których boi się on, gdy przekroczy normy, ale nie boi się samego sie­bie jak to ma miejsce w wypadku kar wewnętrznych.

Cześć, jestem Piotrek i od roku prowadzę różnego rodzaju strony i między innymi ten blog. Chciałbym, abyś dołączył do mnie w tej technicznej przygodzie i został na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)